ED mono

ED10-6MDetails

  Warranty
  10-year repair and workmanship warranty
  12-year warranty at 90% power output
  25-year warranty at 80% power output
  Typical Electrical Characteristics

ED20-6MDetails

  Warranty
  10-year repair and workmanship warranty
  12-year warranty at 90% power output
  25-year warranty at 80% power output
  Typical Electrical Characteristics

ED30-6MDetails

  Warranty
  10-year repair and workmanship warranty
  12-year warranty at 90% power output
  25-year warranty at 80% power output
  Typical Electrical Characteristics

ED35-40-6MDetails

  Warranty
  10-year repair and workmanship warranty
  12-year warranty at 90% power output
  25-year warranty at 80% power output
  Typical Electrical Characteristics

ED45-50-55-6MDetails

  Warranty
  10-year repair and workmanship warranty
  12-year warranty at 90% power output
  25-year warranty at 80% power output
  Typical Electrical Characteristics

ED60-65-6MDetails

  Warranty
  10-year repair and workmanship warranty
  12-year warranty at 90% power output
  25-year warranty at 80% power output
  Typical Electrical Characteristics

ED75-80-85-6MDetails

  Warranty
  10-year repair and workmanship warranty
  12-year warranty at 90% power output
  25-year warranty at 80% power output
  Typical Electrical Characteristics

ED90-95-6MDetails

  Warranty
  10-year repair and workmanship warranty
  12-year warranty at 90% power output
  25-year warranty at 80% power output
  Typical Electrical Characteristics

ED100-105-6MDetails

  Warranty
  10-year repair and workmanship warranty
  12-year warranty at 90% power output
  25-year warranty at 80% power output
  Typical Electrical Characteristics

ED110-120-6MDetails

  Warranty
  10-year repair and workmanship warranty
  12-year warranty at 90% power output
  25-year warranty at 80% power output
  Typical Electrical Characteristics

ED125-130-6MDetails

  Warranty
  10-year repair and workmanship warranty
  12-year warranty at 90% power output
  25-year warranty at 80% power output
  Typical Electrical Characteristics

ED135-140-6MDetails

  Warranty
  10-year repair and workmanship warranty
  12-year warranty at 90% power output
  25-year warranty at 80% power output
  Typical Electrical Characteristics

ED150-160-170-6MDetails

  Warranty
  10-year repair and workmanship warranty
  12-year warranty at 90% power output
  25-year warranty at 80% power output
  Typical Electrical Characteristics

 • info@ecodeltapower.com
  0086-519-88887678
  No. 65 Dacang Road, Zhonglou, Changzhou, China